הקניית מיומנויות חברתיות לילדים על הספקטרום

רכישת שפה היא הבסיס לכישורים החברתיים המערבים תקשורת מילולית, שיחה ודיבור

הקניית מיומנויות חברתיות חשובה מאוד לכל ילד, אך לילדים על הספקטרום האוטיסטי זהו תחום חשוב עוד יותר. במסגרת עבודתי בגני תקשורת, אני אחראית על המערך החברתי של הילד. העבודה עם הילדים נעשית בקבוצות, בזוגות, באופן פרטני ובשילובם של הילדים בגנים רגילים.

תינוקות הם יצורים חברתיים מלכתחילה. כבר בשלבים מוקדמים בהתפתחותם הם בוהים באנשים, פונים לעבר קולות, אוחזים באצבעות ואף מחייכים. לעומתם, ילדים הלוקים באוטיזם מעדיפים חפצים על פני פנים, ויש להם קושי ללמוד להשתלב בחברה באופן יום-יומי. רבים מהם לא מגיבים לסביבתם ונמנעים מקשר עין. הם נראים אדישים לאנשים אחרים, ולעתים קרובות נראה כי הם מעדיפים להיות לבד.

אחד מתסמיני הלקות לילדים על הספקטרום האוטיסטי הוא קושי ביצירת קשרים חברתיים, קושי בהבעת רגשות וקושי בתקשורת בעזרת הבעות פנים. אצל כל אחד מהילדים הללו הפגיעה יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות ובעוצמות שונות.

מהם כישורים חברתיים?

כישורים חברתיים הם מכלול של מיומנויות תקשורתיות ויכולות של הילד שמסייעות לו ליצור קשרים בין אישיים ותקשורת עם קבוצת השווים לו ועם אנשים בכלל. הכישורים החברתיים של הילד מאפשרים לו ליצור רושם ראשוני טוב, והם יכולים לסייע לו להתמודד עם מצבים חברתיים מאתגרים ולהשפיע על קבוצת השווים לו.

רכישת כישורים חברתיים היא חלק מתהליך החברות וההתפתחות החברתית של האדם מילדותו. חלק ניכר מתהליך זה מתחיל בגן הילדים וממשיך במסגרת בית הספר. רכישת שפה היא הבסיס לכישורים החברתיים המערבים תקשורת מילולית, שיחה ודיבור.

פגיעה בכישורים החברתיים יכולה להשפיע על תפקודו של הילד, להקשות עליו להשתלב בחברה ולפגוע באיכות חייו. פגיעה בכישורים חברתיים עלולה לבודד את הילד מקבוצת השווים לו ולעורר תגובות לא נעימות מהסביבה. הטיפול בילדים על הספקטרום נועד לשפר את התפקוד ואת איכות החיים של הילד ולא על מנת לרפא לחלוטין הפרעה כלשהי מהספקטרום. גילוי והתערבות מוקדמים חיוניים להתפתחות הילד הלוקה באוטיזם.

שייכות לקבוצת השווים

מטרת הטיפול במיומנויות חברתיות היא בהתאם לקושי של הילד, ולרוב מתמקדת בנושאים כגון כיצד לרכוש חברים, כיצד לנהל שיחה באופן מותאם, כיצד ליצור רושם ראשוני טוב, כיצד להצטרף לאחרים במשחק, כיצד להתמודד עם דחייה, כיצד לפרגן ולהפסיד בכבוד וכדומה. מחקרים מראים עלייה ברורה ביכולות המשחק וברמת האינטראקציה החברתית של ילדים המאובחנים בספקטרום האוטיסטי, כשהמשחק נתמך על-ידי מבוגרים.

לסיכום, הטיפול במיומנויות חברתיות על כל צורותיו, חשוב מאוד בקרב ילדים על הספקטרום. הוא מעלה את המוטיבציה של מרבית הילדים להשתתף באינטראקציות חברתיות בגן, בבית ספר ובסביבתם הקרובה באופן מותאם יותר ועם פחות חרדה חברתית. 

רכישת המיומנויות החברתיות מסייעת לילדים לחוש יותר שייכים לקבוצת השווים להם בליווי תחושה של הנאה וסיפוק מצידם.