טיפול באמנות עם ילדים: כל השלבים

מהפנייה והבירור הראשוני ועד לסיום הטיפול - כך מתבצע התהליך

טיפול באמנות הנו שיטה בפסיכותרפיה. בשיטה זו נעזר המטפל באמנות בתהליך הטיפולי מתוך מטרה לסייע למטופל להתמודד עם קשיים רגשיים. טיפול באמנות אפקטיבי במיוחד אצל ילדים שחווים משברים, קשיים רגשיים וטראומות. המטפל משתמש בתהליך היצירה והתכנים שמועלים בה כדי לסייע לילד להתמודד עם הבעיות שבגינן הגיע לטיפול.

פנייה ובירור ראשוני

השלב הראשון בתהליך הוא כמובן שלב הפנייה, שבמקרה של ילד מבוצעת על ידי אחד מהוריו. בשלב זה, המתבצע טלפונית, המטפל מברר  באופן ראשוני בלבד - את סיבת הפנייה כדי להבין האם וכיצד טיפול רגשי באמנות יכול לתת מענה לצורך של הילד.

פגישה עם ההורים

השלב הבא הוא מפגש ראשון עם הורי הילד (רצוי שניהם), המכונה בעגה המקצועית "אינטייק" (Intake). במפגש המטפלת בוחנת עם ההורים לעומק את סיבת הפנייה (הבעיה) וכיצד היא משפיעה על חיי היום יום של הילד. ההורים מתבקשים להשיב על שאלות בעניין התפתחות הילד מבחינה רגשית, חברתית ובריאות מגיל אפס ועד מועד המפגש. כן משוחחים המטפלת והורי הילד או הילדה על השפעת הקשיים עליהם עצמם, על העוצמות של הילד ומתבצע תיאום ציפיות לגבי המשך הטיפול.

לאחר מספר מפגשים, המטפלת נפגשת שוב עם ההורים ולאור ההיכרות הראשונית עם הילד, מציגה את הערכתה לבעיה, מדייקת את המטרות שעליהן חשוב לעבוד עם הילד, ובהתאם לכך מציעה תכנית טיפולית.

לעיתים המפגשים עם ההורים יתקיימו אחת לחודש ולעתים אחת לשבועיים, בהתאם למטרות וצרכי הילד.

הטיפול בילד

וכעת, מתחיל הטיפול בילד עצמו. הפגישה ראשונה מתקיימת עם הילד לבד, או במקרה שהילד מתקשה - עם אחד ההורים. האתגר שלנו כמטפלים הוא יצירה וביסוס קשר ואמון עם הילד בתוך גבולות החדר, תוך כדי יצירת אווירה מכילה, תומכת ויצירתית.

הטיפול עצמו מאפשר תהליך יצירתי מאפשר מכיל ותומך בו המטופל מביע את עצמו באמצעים בלתי מילוליים, או מילוליים, כדרך עוקפת להבעה רגשית של קשים ורגשות באמצעות חומרי אמנות, משחק ויצירה.

יצירת האמנות היא אמצעי עוקף לתקשורת ואמצעי לייצוג הקשר הטיפולי. באמצעות התהליך היצירתי הילד יכול לגעת בנושאים שמציפים אותו ולהבינם בצורה ברורה בטוחה ומוכלת, וביחד עם המטפל למצוא פתרונות וכוחות מחודשים להתמודד עם הקשיים.

הטיפול הרגשי נותן מענה לקשיים בתחומי החיים השונים: רגשיים, התפתחותיים, קוגניטיביים, חברתיים ופיזיים. אין צורך בידע קודם באמנות.

פגישה חודשית עם ההורים

במקביל לטיפול בילד, מתקיימת אחת לחודש פגישה עם ההורים שכוללת עדכון על המצב, העלאת בעיות, שיתוף וניסיון להבין האם ניכר שינוי כלשהו אצל הילד. הפגישות עם  ההורים מסייעות להורים להבין טוב יותר את המתרחש בחייו של הילד ואת התנהגותו וללמוד דרכים נוספות להתמודד עם צרכיו ובכך בעצם לעזור לו ולתמוך בו.

הפגישות עם ההורים חשובות מאוד והן מהוות תנאי חשוב להצלחת הטיפול בילד/ה. במקרה של הורים גרושים - הדרכת ההורים תבצע עם כל הורה לחוד.

סיום הטיפול

הטיפול מסתיים כאשר ההורים והמטפל מחליטים במשותף שהמטרות שהצבנו לטיפול מומשו, וניכר שיפור בהתמודדות הילד והמשפחה עם הקושי והמצוקה שבגללם פנו לטיפול. חשוב מאד שיתבצע סיום תהליך, סגירה ופרידה מסודרת מול הילד, על מנת שהילד לא יחווה את הפרידה כ"נטישה" של המטפל את המטופל.